Ficove amnestie
Čo sa mení: Hospodárstvo

Nižšie nájdete pôvodné a nové sadzby.

§ 250 Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži ods. 1

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: až na tri roky
Nová: až na dva roky

§ 250 Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: dva roky až šesť rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 251 Neoprávnené podnikanie ods. 1

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 266 - 2 660 Eur
Nový: 700 - 20 000 Eur

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 3 roky
Nová: 3 roky

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: až na jeden rok
Nová: až na jeden rok

§ 251 Neoprávnené podnikanie ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 2 660 - 26 600 Eur
Nový: 20 000 - 250 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: šesť mesiacov až tri roky
Nová: až na dva roky

§ 251 Neoprávnené podnikanie ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až päť rokov
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 251 Neoprávnené podnikanie ods. 4

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: štyri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 251a Neoprávnené zamestnávanie ods. 1

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 3 roky
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: až na dva roky
Nová: až na jeden rok

§ 251a Neoprávnené zamestnávanie ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: šesť mesiacov až tri roky
Nová: až na dva roky

§ 251b Nekalá likvidácia ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: až na päť rokov
Nová: až na tri roky

§ 251b Nekalá likvidácia ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: až na päť rokov
Nová: až na tri roky

§ 251b Nekalá likvidácia ods. 3

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: až na päť rokov
Nová: až na tri roky

§ 251b Nekalá likvidácia ods. 4

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 2 660 - 26 600 Eur
Nový: 20 000 - 250 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až desať rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 251b Nekalá likvidácia ods. 5

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: päť rokov až dvanásť rokov
Nová: dva roky až osem rokov

§ 251b Nekalá likvidácia ods. 6

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: desať rokov až pätnásť rokov
Nová: tri roky až desať rokov

§ 252 Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami a poskytovanie devízových služieb ods. 1

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 2 660 - 26 600 Eur
Nový: 20 000 - 250 000 Eur

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 3 roky
Nová: 3 roky

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: až na dva roky
Nová: až na dva roky

§ 252 Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami a poskytovanie devízových služieb ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: šesť mesiacov až päť rokov
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 252 Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami a poskytovanie devízových služieb ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 253 Nepovolená výroba liehu, tabaku a tabakových výrobkov ods. 1

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 2 660 - 26 600 Eur
Nový: 20 000 - 250 000 Eur

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 3 roky
Nová: 3 roky

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: až na dva roky
Nová: až na dva roky

§ 253 Nepovolená výroba liehu, tabaku a tabakových výrobkov ods. 2

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 3 roky
Nová: 3 roky

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: až na dva roky
Nová: až na dva roky

§ 254 Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou ods. 1

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 2 660 - 26 600 Eur
Nový: 20 000 - 250 000 Eur

Predlžuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 3 roky
Nová: 5 rokov

Zvyšuje sa sadzba

Pôvodná: až na dva roky
Nová: až na štyri roky

§ 254 Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 2 660 - 26 600 Eur
Nový: 20 000 - 250 000 Eur

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 5 rokov

Zvyšuje sa sadzba

Pôvodná: šesť mesiacov až tri roky
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 254 Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 2 660 - 26 600 Eur
Nový: 20 000 - 250 000 Eur

Predlžuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až päť rokov
Nová: dva roky až šesť rokov

§ 254 Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou ods. 4

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: tri roky až sedem rokov

§ 254 Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou ods. 5

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: sedem rokov až dvanásť rokov
Nová: štyri roky až osem rokov

§ 255 Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: až na tri roky
Nová: až na dva roky

§ 255 Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 256 Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: až na tri roky
Nová: až na dva roky

§ 256 Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: šesť mesiacov až päť rokov
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 256 Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: štyri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 257 Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami ods. 1

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 3 roky
Nová: 3 roky

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: až na dva roky
Nová: až na dva roky

§ 257 Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami ods. 2

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 3 roky
Nová: 3 roky

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: až na dva roky
Nová: až na dva roky

§ 258 Ohrozenie devízového hospodárstva ods. 1

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 266 - 2 660 Eur
Nový: 700 - 20 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: šesť mesiacov až tri roky
Nová: až na dva roky

§ 258 Ohrozenie devízového hospodárstva ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: dva roky až šesť rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 258 Ohrozenie devízového hospodárstva ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: štyri roky až desať rokov
Nová: dva roky až osem rokov

§ 259 Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie § 259 ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: šesť mesiacov až tri roky
Nová: až na dva roky

§ 259 Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie § 259 ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: šesť mesiacov až tri roky
Nová: až na dva roky

§ 259 Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie § 259 ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 259 Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie § 259 ods. 4

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: päť rokov až dvanásť rokov
Nová: dva roky až osem rokov

§ 259 Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie § 260

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 261 Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 5 rokov

Zvyšuje sa sadzba

Pôvodná: šesť mesiacov až tri roky
Nová: až na štyri roky

§ 261 Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: šesť mesiacov až tri roky
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 261 Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie ods. 3

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 5 rokov

Zvyšuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až štyri roky
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 261 Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie ods. 4

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 2 660 - 26 600 Eur
Nový: 20 000 - 250 000 Eur

Predlžuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 10 rokov

Zvyšuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až päť rokov
Nová: dva roky až šesť rokov

§ 261 Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie ods. 5

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: dva roky až osem rokov

§ 261 Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie ods. 6

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: sedem rokov až dvanásť rokov
Nová: tri roky až desať rokov

§ 262 Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie ods. 1

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 3 roky
Nová: 3 roky

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: až na dva roky
Nová: až na dva roky

§ 262 Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 5 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: jeden rok až štyri roky
Nová: jeden rok až štyri roky

§ 262 Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 6500 000 Eur a viac

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 5 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: jeden rok až päť rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 263 Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie ods. 1

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 3 roky
Nová: 3 roky

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: až na jeden rok
Nová: až na jeden rok

§ 263 Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až tri roky
Nová: až na dva roky

§ 264 Ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: šesť mesiacov až tri roky
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 264 Ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 264 Ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: sedem rokov až dvanásť rokov
Nová: dva roky až osem rokov

§ 265 Zneužívanie informácií v obchodnom styku ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: až na štyri roky
Nová: až na dva roky

§ 265 Zneužívanie informácií v obchodnom styku ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: až na štyri roky
Nová: až na dva roky

§ 265 Zneužívanie informácií v obchodnom styku ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 2 660 - 26 600 Eur
Nový: 20 000 - 250 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 265 Zneužívanie informácií v obchodnom styku ods. 4

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 700 000 Eur a viac

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: sedem rokov až dvanásť rokov
Nová: tri roky až desať rokov

§ 265a Manipulácia s trhom ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: až na štyri roky
Nová: až na dva roky

§ 265a Manipulácia s trhom ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: až na štyri roky
Nová: až na dva roky

§ 265a Manipulácia s trhom ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 2 660 - 26 600 Eur
Nový: 20 000 - 250 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 265a Manipulácia s trhom ods. 4

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: štyri roky až desať rokov
Nová: dva roky až osem rokov

§ 265a Manipulácia s trhom ods. 5

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: sedem rokov až dvanásť rokov
Nová: tri roky až desať rokov

§ 266 Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe ods. 1

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 266 - 2 660 Eur
Nový: 700 - 20 000 Eur

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 5 rokov

Zvyšuje sa sadzba

Pôvodná: šesť mesiacov až tri roky
Nová: až na štyri roky

§ 266 Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: dva roky až osem rokov
Nová: jeden rok až šesť rokov

§ 266 Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: sedem rokov až dvanásť rokov
Nová: tri roky až desať rokov

§ 267 Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 266 - 2 660 Eur
Nový: 700 - 20 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až päť rokov
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 268 Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 266 - 2 660 Eur
Nový: 700 - 20 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až päť rokov
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 269 Poškodzovanie spotrebiteľa ods. 1

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 266 - 2 660 Eur
Nový: 700 - 20 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: šesť mesiacov až tri roky
Nová: až na dva roky

§ 269 Poškodzovanie spotrebiteľa ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 2 660 - 26 600 Eur
Nový: 20 000 - 250 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 269 Poškodzovanie spotrebiteľa ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: štyri roky až desať rokov
Nová: dva roky až osem rokov

§ 269 Poškodzovanie spotrebiteľa ods. 4

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: sedem rokov až dvanásť rokov
Nová: tri roky až desať rokov

§ 269a Nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: šesť mesiacov až tri roky
Nová: až na dva roky

§ 269a Nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: šesť mesiacov až tri roky
Nová: až na dva roky

§ 269a Nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi ods. 3

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 270 Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 270 Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: sedem rokov až desať rokov
Nová: dva roky až osem rokov

§ 270 Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: desať rokov až pätnásť rokov
Nová: tri roky až desať rokov

§ 270 Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov ods. 4

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: dvanásť rokov až dvadsať rokov
Nová: päť rokov až dvanásť rokov

§ 271 Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: sedem rokov až desať rokov
Nová: dva roky až osem rokov

§ 271 Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov ods. 2

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 3 roky
Nová: 3 roky

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: až na dva roky
Nová: až na dva roky

§ 271 Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov ods. 3

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 3 roky
Nová: 3 roky

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: až na dva roky
Nová: až na dva roky

§ 272 Výroba a držba falšovateľského náčinia ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: až na tri roky
Nová: až na dva roky

§ 272 Výroba a držba falšovateľského náčinia ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: až na tri roky
Nová: až na dva roky

§ 272 Výroba a držba falšovateľského náčinia ods. 3

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až päť rokov
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 273 Ohrozovanie obehu peňazí

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 3 roky
Nová: 3 roky

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: až na šesť mesiacov
Nová: až na šesť mesiacov

§ 274 Falšovanie, pozmeňovanie a nedovolená výroba kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok ods. 1

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 266 - 2 660 Eur
Nový: 700 - 20 000 Eur

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 3 roky
Nová: 3 roky

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: až na jeden rok
Nová: až na jeden rok

§ 274 Falšovanie, pozmeňovanie a nedovolená výroba kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 2 660 - 26 600 Eur
Nový: 20 000 - 250 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: šesť mesiacov až päť rokov
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 274 Falšovanie, pozmeňovanie a nedovolená výroba kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: štyri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 275 Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru ods. 1

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 266 - 2 660 Eur
Nový: 700 - 20 000 Eur

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 3 roky
Nová: 3 roky

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: až na jeden rok
Nová: až na jeden rok

§ 275 Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 2 660 - 26 600 Eur
Nový: 20 000 - 250 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: šesť mesiacov až päť rokov
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 275 Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: štyri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 276 Skrátenie dane a poistného ods. 1

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 266 - 2 660 Eur
Nový: 700 - 20 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až päť rokov
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 276 Skrátenie dane a poistného ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 2 660 - 26 600 Eur
Nový: 20 000 - 250 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 276 Skrátenie dane a poistného ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: štyri roky až desať rokov
Nová: dva roky až osem rokov

§ 276 Skrátenie dane a poistného ods. 4

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: sedem rokov až dvanásť rokov
Nová: tri roky až desať rokov

§ 277 Neodvedenie dane a poistného ods. 1

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 266 - 2 660 Eur
Nový: 700 - 20 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až päť rokov
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 277 Neodvedenie dane a poistného ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 2 660 - 26 600 Eur
Nový: 20 000 - 250 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 277 Neodvedenie dane a poistného ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: štyri roky až desať rokov
Nová: dva roky až osem rokov

§ 277 Neodvedenie dane a poistného ods. 4

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: sedem rokov až dvanásť rokov
Nová: tri roky až desať rokov

§ 277a Daňový podvod ods. 1

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 2 660 - 26 600 Eur
Nový: 20 000 - 250 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až päť rokov
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 277a Daňový podvod ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: štyri roky až desať rokov
Nová: dva roky až osem rokov

§ 277a Daňový podvod ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: sedem rokov až dvanásť rokov
Nová: tri roky až desať rokov

§ 278 Nezaplatenie dane a poistného ods. 1

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 2 660 - 26 600 Eur
Nový: 20 000 - 250 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: až na tri roky
Nová: až na dva roky

§ 278 Nezaplatenie dane a poistného ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až päť rokov
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 278 Nezaplatenie dane a poistného ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 278a Marenie výkonu správy daní ods. 1

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 3 roky
Nová: 3 roky

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: až na dva roky
Nová: až na dva roky

§ 278a Marenie výkonu správy daní ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až päť rokov
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 278a Marenie výkonu správy daní ods. 3

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 279 Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru ods. 1

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 266 - 2 660 Eur
Nový: 700 - 20 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: šesť mesiacov až tri roky
Nová: až na dva roky

§ 279 Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 2 660 - 26 600 Eur
Nový: 20 000 - 250 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až päť rokov
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 279 Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 281 Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: až na tri roky
Nová: až na dva roky

§ 281 Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: až na tri roky
Nová: až na dva roky

§ 281 Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až päť rokov
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 281 Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu ods. 4

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 282 Porušovanie priemyselných práv ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: až na tri roky
Nová: až na dva roky

§ 282 Porušovanie priemyselných práv ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až päť rokov
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 282 Porušovanie priemyselných práv ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 283 Porušovanie autorského práva ods. 1

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 3 roky
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: až na dva roky
Nová: až na jeden rok

§ 283 Porušovanie autorského práva ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 2 660 - 26 600 Eur
Nový: 35 000 - 350 000 Eur

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 3 roky
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: šesť mesiacov až tri roky
Nová: až na dva roky

§ 283 Porušovanie autorského práva ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až päť rokov
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 283 Porušovanie autorského práva ods. 4

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

Július Jakab

Volám sa Július Jakab a som poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Slovensko.

Rád ľuďom vysvetľujem, čo robí vláda a aké zákony sú prijímané v parlamente.

V krátkych videách uvádzam aj príklady z praxe, aby všetci lepšie pochopili, čo sa deje a čo ich čaká.

Pre viac informácií navštívte moje sociálne siete: