Ficove amnestie
Čo sa mení: Korupcia

Nižšie nájdete pôvodné a nové sadzby.

§ 328 Prijímanie úplatku ods. 1

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: dva roky až päť rokov
Nová: až na štyri roky

§ 328 Prijímanie úplatku ods. 2

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: dva roky až šesť rokov

§ 328 Prijímanie úplatku ods. 4

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: sedem rokov až dvanásť rokov
Nová: štyri roky až desať rokov

§ 329 Prijímanie úplatku ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 329 Prijímanie úplatku ods. 2

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: päť rokov až dvanásť rokov
Nová: tri roky až osem rokov

§ 329 Prijímanie úplatku ods. 4

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: desať rokov až pätnásť rokov
Nová: štyri roky až desať rokov

§ 330 Prijímanie úplatku ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: päť rokov až dvanásť rokov
Nová: tri roky až osem rokov

§ 330 Prijímanie úplatku ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: desať rokov až pätnásť rokov
Nová: päť rokov až desať rokov

§ 328 Prijímanie úplatku ods. 3

Rozsah bez zmeny

Predlžuje sa premlčacia doba

Pôvodná:
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: nový odsek zákona
Nová: tri roky až osem rokov

§ 329 Prijímanie úplatku ods. 3

Rozsah bez zmeny

Predlžuje sa premlčacia doba

Pôvodná:
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: nový odsek zákona
Nová: štyri roky až deväť rokov

§ 330 Prijímanie úplatku ods. 2

Rozsah bez zmeny

Predlžuje sa premlčacia doba

Pôvodná:
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: nový odsek zákona
Nová: štyri roky až deväť rokov

§ 332 Podplácanie ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: až na tri roky
Nová: až na jeden rok

§ 332 Podplácanie ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až päť rokov
Nová: až tri roky

§ 332 Podplácanie ods. 4

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: štyri roky až desať rokov
Nová: dva roky až osem rokov

§ 333 Podplácanie ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: šesť mesiacov až tri roky
Nová: až na dva roky

§ 333 Podplácanie ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: dva roky až päť rokov
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 333 Podplácanie ods. 4

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: päť rokov až dvanásť rokov
Nová: dva roky až deväť rokov

§ 334 Podplácanie ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: dva roky až päť rokov
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 334 Podplácanie ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: päť rokov až dvanásť rokov
Nová: tri roky až osem rokov

§ 332 Podplácanie ods. 3

Rozsah bez zmeny

Predlžuje sa premlčacia doba

Pôvodná:
Nová: 5 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: nový odsek zákona
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 333 Podplácanie ods. 3

Rozsah bez zmeny

Predlžuje sa premlčacia doba

Pôvodná:
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: nový odsek zákona
Nová: dva roky až sedem rokov

§ 336 Nepriama korupcia ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 336 Nepriama korupcia ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: dva roky až päť rokov
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 336a Volebná korupcia ods. 1

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 3 roky
Nová: 3 roky

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: až dva roky
Nová: až dva roky

§ 336a Volebná korupcia ods. 2

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 3 roky
Nová: 3 roky

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: až jeden rok
Nová: až jeden rok

§ 336a Volebná korupcia ods. 3

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až päť rokov
Nová: šesť mesiacov

§ 336b Športová korupcia ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až päť rokov
Nová: až na tri roky

§ 336b Športová korupcia ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až päť rokov
Nová: až na tri roky

§ 336b Športová korupcia ods. 3

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 2 660 - 26 600 Eur
Nový: 20 000 - 250 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: dva roky až osem rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 336b Športová korupcia ods. 4

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 26 600 - 133 000 Eur
Nový: 250 000 - 650 000 Eur

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: štyri roky až desať rokov
Nová: dva roky až sedem rokov

§ 336b Športová korupcia ods. 5

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: päť rokov až dvanásť rokov
Nová: tri roky až desať rokov

§ 336c Prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: až tri roky
Nová: až na dva roky

§ 336c Prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 2 660 - 26 600 Eur
Nový: 20 000 - 250 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až päť rokov
Nová: až na tri roky

§ 336c Prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody ods. 4

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 10 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: dva roky až sedem rokov

§ 336d Prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody ods. 1

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 3 roky
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: až dva roky
Nová: až na jeden rok

§ 336d Prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody ods. 2

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 2 660 - 26 600 Eur
Nový: 20 000 - 250 000 Eur

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: jeden rok až tri roky
Nová: až na dva roky

§ 336d Prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody ods. 4

Zvyšuje sa rozsah

Pôvodný: 133 000 Eur a viac
Nový: 650 000 Eur a viac

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 5 rokov

Znižuje sa sadzba

Pôvodná: dva roky až päť rokov
Nová: jeden rok až päť rok

§ 336c Prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody ods. 3

Rozsah bez zmeny

Predlžuje sa premlčacia doba

Pôvodná:
Nová: 5 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: nový odsek zákona
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 336d Prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody ods. 3

Rozsah bez zmeny

Predlžuje sa premlčacia doba

Pôvodná:
Nová: 3 roky

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: nový odsek zákona
Nová: šesť mesiacov až tri roky

Július Jakab

Volám sa Július Jakab a som poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Slovensko.

Rád ľuďom vysvetľujem, čo robí vláda a aké zákony sú prijímané v parlamente.

V krátkych videách uvádzam aj príklady z praxe, aby všetci lepšie pochopili, čo sa deje a čo ich čaká.

Pre viac informácií navštívte moje sociálne siete: