Ficove amnestie
Čo sa mení: Niektoré násilné trestné činy

Nižšie nájdete pôvodné a nové sadzby.

§ 144 Úkladná vražda ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov
Nová: dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov

§ 145 Vražda

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: pätnásť rokov až dvadsať rokov
Nová: pätnásť rokov až dvadsať rokov

§ 147 Zabitie ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: sedem rokov až desať rokov
Nová: sedem rokov až desať rokov

§ 147 Zabitie ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: deväť rokov až dvanásť rokov
Nová: deväť rokov až dvanásť rokov

§ 147 Zabitie ods. 3

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: dvanásť rokov až pätnásť rokov
Nová: dvanásť rokov až pätnásť rokov

§ 150 Nedovolené prerušenie tehotenstva ods. 1

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: tri roky až desať rokov
Nová: tri roky až desať rokov

§ 150 Nedovolené prerušenie tehotenstva ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: štyri roky až desať rokov
Nová: štyri roky až desať rokov

§ 150 Nedovolené prerušenie tehotenstva ods. 3

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: osem rokov až pätnásť rokov
Nová: osem rokov až pätnásť rokov

§ 155 Ublíženie na zdraví ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: štyri roky až desať rokov
Nová: štyri roky až desať rokov

§ 155 Ublíženie na zdraví ods. 3

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: desať rokov až pätnásť rokov
Nová: desať rokov až pätnásť rokov

§ 162 Poškodenie zdravia ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 3 roky

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: šesť mesiacov až tri roky
Nová: šesť mesiacov až tri roky

§ 179 Obchodovanie s ľuďmi ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: štyri roky až desať rokov
Nová: štyri roky až desať rokov

§ 179 Obchodovanie s ľuďmi ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: štyri roky až desať rokov
Nová: štyri roky až desať rokov

§ 179 Obchodovanie s ľuďmi ods. 3

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: sedem rokov až dvanásť rokov
Nová: sedem rokov až dvanásť rokov

§ 179 Obchodovanie s ľuďmi ods. 4

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: sedem rokov až dvanásť rokov
Nová: sedem rokov až dvanásť rokov

§ 182 Pozbavenie osobnej slobody ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: štyri roky až desať rokov
Nová: štyri roky až desať rokov

§ 182 Pozbavenie osobnej slobody ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: sedem rokov až dvanásť rokov
Nová: sedem rokov až dvanásť rokov

§ 182 Pozbavenie osobnej slobody ods. 3

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: desať rokov až pätnásť rokov
Nová: desať rokov až pätnásť rokov

§185 Branie rukojemníka ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: štyri troky až desať rokov
Nová: štyri troky až desať rokov

§185 Branie rukojemníka ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: sedem rokov až dvanásť rokov
Nová: sedem rokov až dvanásť rokov

§185 Branie rukojemníka ods. 3

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: desať rokov až pätnásť rokov
Nová: desať rokov až pätnásť rokov

§185 Branie rukojemníka ods. 4

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: pätnásť rokov až dvadsaťpäťrokov
Nová: pätnásť rokov až dvadsaťpäťrokov

§ 186 Vydieračský únos ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: sedem rokov až dvanásť rokov
Nová: sedem rokov až dvanásť rokov

§ 186 Vydieračský únos ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: desať rokov až pätnásť rokov
Nová: desať rokov až pätnásť rokov

§ 186 Vydieračský únos ods. 3

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: dvanásť rokov až dvadsať rokov
Nová: dvanásť rokov až dvadsať rokov

§ 187 Zavlečenie do cudziny ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: štyri roky až desať rokov
Nová: štyri roky až desať rokov

§ 187 Zavlečenie do cudziny ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: desať rokov až pätnásť rokov
Nová: desať rokov až pätnásť rokov

§ 187 Zavlečenie do cudziny ods. 3

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov
Nová: dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov

§ 188 Lúpež ods. 1

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: tri roky až osem rokov

§ 188 Lúpež ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: sedem rokov až dvanásť rokov
Nová: sedem rokov až dvanásť rokov

§ 188 Lúpež ods. 3

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: desať rokov až pätnásť rokov
Nová: desať rokov až pätnásť rokov

§ 189 Vydieranie ods. 1

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: dva roky až šesť rokov
Nová: dva roky až šesť rokov

§ 189 Vydieranie ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: štyri roky až desať rokov
Nová: štyri roky až desať rokov

§ 189 Vydieranie ods. 3

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: desať rokov až dvadsať rokov
Nová: desať rokov až dvadsať rokov

§ 190 Hrubý nátlak ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: štyri roky až desať rokov
Nová: štyri roky až desať rokov

§ 190 Hrubý nátlak ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: štyri roky až desať rokov
Nová: štyri roky až desať rokov

§ 190 Hrubý nátlak ods. 3

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: sedem rokov až dvanásť rokov
Nová: sedem rokov až dvanásť rokov

§ 190 Hrubý nátlak ods. 4

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: dvanásť rokov až dvadsať rokov
Nová: dvanásť rokov až dvadsať rokov

§ 209 Únos ods. 1

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: tri roky až osem rokov

§ 209 Únos ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: štyri roky až desať rokov
Nová: štyri roky až desať rokov

§ 209 Únos ods. 3

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: sedem rokov až pätnásť rokov
Nová: sedem rokov až pätnásť rokov

§ 284 Všeobecné ohrozenie ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: štyri roky až desať rokov
Nová: štyri roky až desať rokov

§ 284 Všeobecné ohrozenie ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: desať rokov až pätnásť rokov
Nová: desať rokov až pätnásť rokov

§ 284 Všeobecné ohrozenie ods. 3

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: pätnásť rokov až dvadsať rokov
Nová: pätnásť rokov až dvadsať rokov

§ 294 Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami ods. 1

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 5 rokov
Nová: 5 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: jeden rok až päť rokov
Nová: jeden rok až päť rokov

§ 294 Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami ods. 2

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: tri roky až osem rokov

§ 294 Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami ods. 3

Rozsah bez zmeny

Premlčacia doba bez zmeny

Pôvodná: 10 rokov
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: tri roky až osem rokov
Nová: tri roky až osem rokov

§ 294 Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami ods. 5

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: osem rokov až pätnásť rokov
Nová: osem rokov až pätnásť rokov

§ 296 Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: päť rokov až desať rokov
Nová: päť rokov až desať rokov

§ 199 Znásilnenie ods. 1

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 10 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: päť rokov až desať rokov
Nová: päť rokov až desať rokov

§ 199 Znásilnenie ods. 2

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: sedem rokov až pätnásť rokov
Nová: sedem rokov až pätnásť rokov

§ 199 Znásilnenie ods. 3

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Pôvodná: 20 rokov
Nová: 15 rokov

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: pätnásť rokov až dvadsať rokov
Nová: pätnásť rokov až dvadsať rokov

§ 199 Znásilnenie ods. 4

Rozsah bez zmeny

Skracuje sa premlčacia doba

Sadzba bez zmeny

Pôvodná: dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov
Nová: dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov

Július Jakab

Volám sa Július Jakab a som poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Slovensko.

Rád ľuďom vysvetľujem, čo robí vláda a aké zákony sú prijímané v parlamente.

V krátkych videách uvádzam aj príklady z praxe, aby všetci lepšie pochopili, čo sa deje a čo ich čaká.

Pre viac informácií navštívte moje sociálne siete: